Predavanje na dar EMF formula za zlatni dodir u životu

Trebale su mi godine da shvatim kako ništa ne mogu promijeniti bez ova tri elementa. 

Trebalo mi je još jako puno vremena da shvatim kako da te elemente uklopim u cjelinu koju mogu izvesti. 

Sada svoje zaključke i iskustvo darujem tebi. Uživaj. 

Miro

Lp Profile